Ilja van Bree

ILJA VAN BREE


 

Als docent online communicatie neem ik studenten in de minor PR mee in de digitalisering van de samenleving en de rol van communicatie daarin met betrekking tot de PR.

 

 

De opgedane ‘online kennis’ uit het werkveld, in combinatie met trends en ontwikkelingen, draag ik graag over aan de studenten via colleges, workshops of overlegsessies om samen over de inhoud in discussie te gaan. Dit helpt studenten na te denken over, een mening vormen over en oplossingen te bedenken voor, actuele communicatie- of pr-vraagstukken. In het begin is dit soms ingewikkeld voor studenten, maar na gelang de minor volgt groeien studenten in hun kennis en vaardigheden.

 

 

Binnen de minor werk ik naast de traditionele rol van docent, ook als coach en begeleider van de teams studenten die actuele opdrachten voor èchte opdrachtgevers uitvoeren. Met name de integratie van de online component binnen PR-vraagstukken of -oplossingen bespreek ik met de studenten.